Rok 2021 sme v Rozbehni sa! odštartovali v novom móde. Naše rozbiehačské služby sme začali poskytovať nonstop. Chceli sme byť dostupnejší a na mieru šití tak, aby ste mohli nápad rozbehnúť naozaj kedykoľvek, odkiaľkoľvek. Vytvorili sme k tomu podstránku Prihlás nápad. Popri tom sme nadviazali užšie spolupráce s univerzitami a strednými školami. Výsledky na seba nenechali dlho čakať.

Prihlásilo sa 179 nápadov

Každý deň sme obdržali prihlášku nápadu. Presne 100 prihlášok prišlo cez podstránku Prihlás nápad. Ďalších 79 prihlášok sme získali vďaka spolupráci s vysokými školami, ktorú sme nadviazali vďaka podpore od projektu Inoveum spoločnosti Nidec Global Appliance. Spustili sme tak 3 univerzitné inkubátory:

  • Podnikátor na FMK UCM v Trnave, podnikateľskú prípravku určenú študentom Fakulty masmediálnej komunikácie, ktorej hlavným cieľom je pomôcť rozvíjať a testovať biznis nápad a premeniť ho na skutočnosť.
  • Program ŠTART v InQb, Univerzitnom technologickom inkubátore STU, určený pre študentov a doktorandov, vďaka ktorému si vytvoria naozaj pevné základy pre svoj startup.
  • Rozbehni sa! na TUZVO – program vznikol vďaka spolupráci s Referátom pre transfer technológií Technickej univerzity vo Zvolene. Do užšieho výberu sa dostalo až 9 nápadov, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so zameraním univerzity ako je drevospracujúci priemysel, ekológia či lesníctvo.

Každý nápad sme zhodnotili podľa K.O. kritérií. 90% z nich získalo náš štartovací balík a pustilo sa do práce. V prípade, že na jej konci rozbiehač dostal od potenciálnych zákazníkov zelenú, mohol pokračovať 60-dňovým akcelerátorom Rozbiehátor, v ktorom začal pracovať na prototype, predajnom webe či online kampani.

Rozbehnutých 73 nápadov

Svoju šancu využilo a náš inkubačný program Rozbiehátor prešlo alebo prechádza 73 nápadov. Pozrite sa, ako to vyzeralo v číslach.

Nové príbehy na R! LIVE

Buďte svedkom rozbiehania nápadov a pozrite si vybrané príbehy z R! LIVE

  • Reoblečenie // „Prenájom“ oblečenia pre 0-3 ročné deti
  • NotAlone // Anonymná online skupinová terapia pre mladých bez nutnosti návštevy psychológa
  • Ušiačik // Ekologické oblečenie pre psíkov
  • Ultrasonic Leak Detector // Zariadenie na vyhľadávanie skrytých strát v systéme stlačeného vzduchu v podniku

 

 

Takmer 2000 absolventov R! Prípravky

Okrem podpory nápadov tiež budujeme podhubie a učíme základy rozbiehania biznis nápadov. Máme k tomu 30-minútový bezplatný video kurz Prípravka. V prvej polovici roka 2021 sa do prípravky registrovalo už 2794 ľudí a absolvovalo ju 1933 z nich. Prípravka si udržuje priemerné hodnotenie 87%.

Výraznou mierou k tomu prispeli aj aktivity na školách. Aj počas dištančného vzdelávania sme odštartovali program Rozbehni sa! na škole PLUS, ktorý sme pilotne spustili na 14 stredných školách, kde spolu s učiteľmi intenzívne motivujeme študentov vyskúšať si rozbiehanie nápadu na vlastnej koži. Vďaka tejto spolupráci si našim 30-minútovým rozbiehačským kurzom prešlo ďalších takmer 1000 stredoškolákov.

Zároveň sme pre každú zapojenú školu zorganizovali Biznis fórum, na ktorom si študenti prejdú workshopom o tom, ako vymyslieť biznis nápad a na ktorom môžu svoje novovzniknuté nápady priamo odkonzultovať. Program podporilo NAY, ktoré najaktívnejším učiteľom venovalo laptopy a SK-NIC, ktoré podporovalo konzultácie nápadov.

 

Odmenili sme TOP 3 ambasádorky

Aj tento rok sme vyhlásili súťaž o TOP 3 ambasádorov, ktorí modul Prípravka a Spoznaj podnikanie odprezentovali najväčšiemu počtu študentov. Víťazkami sa stali a od nášho partnera, spoločnosti NAY, notebooky Lenovo dostali:

  • Kvetoslava Danková, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
  • Andrea Marešová, SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Bratislava
  • Erika Novotná, Prešovská univerzita v Prešove