Ani sme sa nenazdali a prvý polrok Rozbehni sa Academy, program rozvoja podnikavosti pre stredné školy, je za nami. Čo sa nám doposiaľ podarilo a čo nás ešte čaká? To sa dozviete v tomto článku.

V septembri 2022 sme podnikli osobné aj online zaškolenie ambasádorov zo 60 prihlásených škôl z celého Slovenska. Tomu predchádzala letná pauza, počas ktorej sme celý ročník do detailu premysleli a nastavili procesy a vzdelávacie moduly tak, aby zapojili a inšpirovali všetkých, aktívnych aj menej smelých žiakov. Dôležité pre nás bolo aj to, aby moduly a triedne workshopy boli ľahko kombinovateľné s výukou a nenarúšali školské osnovy. Ambasádori vyzdbrojený novými znalosťami následne zrealizovali 121 úvodných workshopov v triedach, kde sa motivovali príbehmi známych slovenských podnikateľov, zistili, ako sa vymýšľajú podnikateľské idey a vypočuli si prípadovú štúdiu nápadu CoffeeModo, ktorý rozbehli ich rovesníčky, žiačky Hotelovej Akadémi v Liptovskom Mikuláši.

 

Inšpirácia, motivácia a stovky novovzniknutých nápadov 💡

Workshopy prebiehali počas septembra a októbra. Novembru sme zasvätili šnúru biznis fór v piatich krajských mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Žilina), na ktoré prišlo vyše 270 žiakov, v ktorých úvodný triedny workshop vzbudil záujem o podnikanie. So žiakmi sme na biznis fórach prešli 4 novovytvorené praktické cvičenia a učili ich, akým typom podnikateľských nádpadov sa treba v začiatku podnikania vyhnúť ⛔️. Ukázali sme im, že aj z K.O. nápadu sa dá urobiť O.K. nápad ✅ a tiež to, ako správne zrealizovať zákaznícky prieskum, jasne odkomunikovať prínos svojho biznis nápadu a nadchnúť zákazníka 🤩. Po vynikajúcich ohlasoch sme v decembri usporiadali ešte jedno online biznis fórum pre tých, ktorí nemohli prísť osobne.

Aj vďaka biznis fóram sa v hlavách žiakov začali rodiť rôznorodé podnikateľské nápady. Počas jesene ich mali možnosť prihlásiť na krátku konzultáciu, kde sme nápad bližšie spoznali a či modifikovali tak, aby prešiel O.K. kritériami. Dostali sme až 112 prihlášok nápadov a 80 z nich sa nám podarilo odkonzultovať.

Priemerná známka od amabasádorov 8 z 10 😍

Počas vianočnej pauzy sme zbierali spätnú väzbu od amabsádorov, ktorí na programe ocenili napríklad toto:

 • „Žiaci boli veľmi nadšení z Biznis fóra. Tiež veľmi sa mi páči to, že žiaci majú pristup k vzdelávacím modulom, s ktorými môžeme pracovať ďalej a miestne limitovaný časom.“ Zuzana T., SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Bratislava
 • „Výborne pripravené materiály na workshopy v triede, vynikajúca podpora zo strany Rozbehni sa!, možnosť zúčastniť sa Biznis fóra.“ Hana P., SOŠ pedagogická, Prešov
 • „Motivačné aj vzdelávacie videá, ťaháky ako pomôcky pri absolvovaní workshopov, odkazy na ďalšie motivačné a podporné stránky.“ Izabela B. SOŠ agrotechnická, Moldava nad Bodvou

Zhrnutie čísel

 • 60 vyškolených ambasádorov a zapojených škôl
 • 121 úvodných workshopov pre takmer 3000 žiakov
 • 5 fyzických a 1 online biznis fórum pre cca 270 žiakov z vyše 30 škôl
 • 112 prihlásených nápadov a 80 individuálnych konzultácií
 • Priemerná známka, ktorú ambasádori udelili programu je 8 z 10
 • 85%-ná pravdepodobnosť, že by ambasádori odporúčali zapojiť sa do programu

Ďalšie kroky

 • Prihlasovanie nápadov do Rozbiehátora // Do 5. februára zbierame prihlášky nápadov stredoškolákov. Mnohé z nich s nami absolvovali konzultáciu, čím získlai návod, ako nápad upraviť a zvýšiť svoje šance na to, aby prešli selekciou. Rozbiehátor bude trvať 12 týždňov a všetky zapojené tímy a jednotlivci získajú profi podporu, vďaka ktorej krok po kroku svoj nápad otestujú.
 • Úvodný rozbiehačský kemp // Po selekcii nápadov usporiadame víkendové fyzické podujatie so žiakmi aj učiteľmi, na ktorom si prejdú praktické workshopy a zahryznú sa do procesu testovania nápadov. Premylsia základný biznis model, zmapujú konkurenciu a prichystajú sa na zákaznícky prieskum.
 • Nové R! LIVE príbehy // Všetci rozbiehači, ktorých nalodíme do inkubátora, budú svoju skúsenosť týždeň čo týždeň zdieľať na R! LIVE, čím vznikne príbeh od zrodenia myšlienky až po získavanie prvých zákazníkov. Knižnica R! LIVE príbehov sa tak rozrastie a inšpiruje všetkých ostatných žiakov rovesníkov, ktorí nápad neprihlásili.
 • Finálové prezentácie nápadov // Na konci inkubátora získajú autori nápadov možnosť postaviť sa pred odbornú porotu na finálových prezentáciách, zdieľať svoje výsledky a ďalšie vízie a zabojovať o ďalšiu finančnú podporu pre rozvoj nápadu
 • Druhý workshop v triedach // Ten symbolicky uzavrie celý ročník Rozbehni sa! Academy. Pre ambasádorov na jednotlivých školách spracujeme video príbehy s prípadovými štúdiami nápadov, ktoré to dotiahli až do konca, čím žiakom prinesieme ďalšiu dávku inšpirácie a presvedčenia, že sa to dá 😊.

 

Ďakujeme našim partnerom

Bez ich podpory by sme to tak ďaleko nedotiahli. Ďakujeme!