V piatok 4.11. sme usporiadali Biznis fórum, ktorého sa zúčastnilo 5 krajských stredných škôl a tiež absolventi inkubačného programu Rozbiehátor, aby nielen zabojovali o ocenenia pred porotou, ale najmä inšpirovali zúčastnených stredoškolákov.
 

Úvodná dávka motivácie od rozbehnutých

V úvode podujatia prebehli krátke prezentácie úspešne rozbehnutých nápadov, ktoré sme v minulosti vzali pod rozbiehačské krídla. Medzi prezentujúcimi tímami boli:

Prezentácie nápadov okrem žiakov pozorne počúvala mini porota zložená z týchto členov:

Po každej prezentácii sa porota prezentujúcich pýtala rozvojové otázky. Následne porota udelila symbolické ceny týmto nápadom:

  • 1. miesto – Flywize – 300€ 
  • 2. miesto – Pivónia – 200€
  • 3. miesto – Autoor 200€
  • Cenu sympatie publika získal nápad Flywize

Workshop otvárajúci dvere do sveta rozbiehania biznis nápadov

Následne sa žiaci pustili do interaktívneho workshopu, v ktorom posudzovali nápady podľa K.O. kritérií a tiež sa zahrali na investorov. Workshopu sa zhostil Juraj Kováč a účastníci sa rýchlo infikovali jeho entuziazmom. Zmyslom podujatia bolo stredoškolákov inšpirovať skutočnými príbehmi o rozbiehaní nápadov a naučiť ich plávať vo svete hľadania a vyhodnocovania životaschopnosti podnikateľských nápadov. V závere podujatia sme nakopnutých žiakov vyzvali k tomu, aby začali generovať podnikateľské nápady a niektorý z nich prihlásili aj k nám do Rozbiehátora. Budú na to mať čas do 31. januára 2023:).

Štyridsiatka zúčastnených stredoškolákov pochádzala z týchto škôl:

  • Obchodná akadémia, Banská Bystrica
  • Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen
  • Obchodná akadémia, Brezno
  • Obchodná akadémia, Lučenec
  • Stredná odborná škola Pod Bánošom, Banská Bystrica

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju a Rozvojovej agentúre Dobrý kraj za dlhoročnú podporu projektu a za možnosť zorganizovať toto inšpiratívne podujatie. Veľké ďakujeme patrí aj predstaviteľom odprezentovaných nápadov a porote. Ďakujeme tiež všetkým zúčastneným školám a prajeme kopec tvorivých nápadov!