V piatok 25. novembra sme sa presunuli do Bratislavy v poradí na piaty interaktívny workshop, ktorého sa, ako inak, zhostil Juraja Kováč, otec a garant projektu Rozbehni sa!. Na podujatie prišlo až 50 žiakov z bratislavského kraja.
 

4 praktické prípadové štúdie

Z bohatých skúseností s rozbiehaním rôznorodých podnikateľských nápadov sme vydestilovali štyri praktické prípadové štúdie, ktorými by si podľa nás mal prejsť každý školák a prvopodnikateľ ešte predtým, než začne vymýšľať podnikateľské nápady. Patria medzi ne:
✓ K.O. nápady – nápady, ktoré majú logickú chybu. Tú je možné posúdiť podľa jednoduchých K.O. kritérií. Ak nápad niektoré z nich spĺňa, je potrebné ho pozmeniť.
✓ Analýza nápadov – zúčastnení sa zahrali na investorov. Boli im predstavené 3 ambiciózne biznis nápady. Za úlohu mali nápad poriadne prebádať, googliť konkurenciu a rozhodnúť sa, koľko zo stotisícového voľného kapitálu chcú do akého nápadu investovať.
✓ Biznis zmenáreň – praktická aplikácia K.O. kritérií a ich zmena na O.K. kritériá. Žiaci mali vymýšľať obmeny predstavených nápadov tak, aby mali väčšiu šancu na úspech a možnosť rozbehnúť sa s minimálnym štartovacím kapitálom.
✓ Zákaznícky prieskum – jeho základným pilierom je tzv. demoslide, jednoduchá prezentácia toho, čo predávame, komu to predávame a prečo to je 2x lepšie. Žiaci sa pri tomto cvičení učili získavať hodnotnú spätnú väzbu od potenciálnych zákazníkov, zbierať ponaučenia smerujúce k vylepšeniu svojej ponuky a naučili sa tiež formulovať údernú, trefnú prezentáciu nápadu pomocov textov a obrázkov.
 

Hlavne to neodfláknuť! 🙂

Tento workshop sa tešil hojnej účasti a hlavne spokojnosti žiakov. Ukázali sme im nielen praktivcké nástroje na posudzovanie a vyhľadávanie biznis nápadov, ale aj ukázali že každý z krokov netreba podceniť a venovať mu patričný čas, inak nás môže zvalcovať konkurencia, náklady či nespokojnosť zákazníkov. Vyzvali sme ich, aby odteraz hľadeli na svet a na nápady cez rozbiehačskú optiku a ak nejaký nápad nájdu, môžu preveriť cez osvojené techniky a prihlásiť ho do nášho akcelerátora do 31. januára 2023. V budúcom roku spustíme inkubačný program Rozbiehátor, v ktorom s účastníkmi prejdeme od myšlienky až k prvým zákazníkom, a to len za 90 dní.
 
Päťdesiatka stredoškolákov prišla z týchto šiestich škôl:
  • Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
  • Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
  • SOŠ obchodu a služieb, Samuela Jurkoviča, Bratislava
  • Obchodná akadémia Dudova, Bratislava
  • SOŠ automobilová a podnikania, Senec
  • Gymnázium A. Bernoláka Senec