Piatok 11.11. sme strávili v Prešove na Biznis fóre pre 5 stredných škôl z kraja 🚀. V príjemnej atmosfére sme nadšených žiakov učili praktické techniky, ktoré im pomôžu plávať vo vodách vyhodnocovania podnikateľských nápadov.

Vyše 30 žiakov sme vzdelávali o tom, akým typom podnikateľských nádpadov sa treba v začiatku podnikania vyhnúť ⛔️. Ukázali sme im, že aj z K.O. nápadu sa dá urobiť O.K. nápad ✅ a tiež to, ako správne zrealizovať zákaznícky prieskum, jasne odkomunikovať prínos svojho biznis nápadu a nadchnúť zákazníka 🤩. Zúčastneným celý koncept praktického workshopu dával zmysel a získal si vysoké hodnotenie. Juraj Kováč, zakladateľ projektu im odovzdal azda  všetky svoje bohaté skúsenosti a cenné rady prameniace z hlbokej expertízy pri rozbiehaní nejedného nápadu stredoškolákov, vysokoškolákov a všetkých ostrieľanejších ľudí.

Srdečne ďakujeme Klubu Stromoradie za poskytnutie priestorov na túto skvelú akciu. Tak ako je zvykom, zúčastnených žiakov sme povzbudili v tom, aby techniky  začali uplatňovať do každodenného života. Sme presvedčení o tom, že im to pomôže vymýšľať nové a dobré biznis nápady, ktoré môžu prihlásiť a rozbehnúť v našom inkubačnom programe Rozbiehátor. Čas na prihlásenie nápadov majú žiaci do 31. januára 2023.

Ďakujeme aj zúčastneným školám:

  • Spojená škola, SNP 16, Sabinov
  • Spojená škola, Obchodná akadémia, Svidník
  • Stredná odborná škola pedagogická, Prešov
  • Stredna odborna škola gastronomie a služieb, Prešov