V piatok 27.1. sme usporiadali Biznis fórum pre 25 žiakov z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Zúčastnení vysoko ocenili prínos tohto podujatia a ulovili sme aj zopár novovzniknutých biznis nápadov.
 

Praktické cvičenia otvárajúce dvere do sveta rozbiehania biznis nápadov

Cieľom biznis fóra bolo na reálnych príkladoch žiakom ukázať, ako vyhodnocovať nápady cez optiku K.O. kritérií a ako pozmeniť nápady tak, aby boli na rozbeh investične nenáročné a dali sa otestovať rýchlo a lacno. So žiakmi sme absolvovali 3 veľmi praktické cvičenia, pomocou ktorých začali hľadieť na svet rozbiehania podnikateľských nápadov trochu inak. Zároveň sme sa im na prípadových štúdiach nápadov, ktoré sme v minulom období pomáhali rozbehnúť, snažili ilustrovať, že vstúpiť do vôd tvorby a testovania biznis ideí je ľahšie, než by sa mohlo zdať. V neposlednom rade sme účastníkov presvedčili o tom, že zapojením do nášho Rozbiehátora získajú veľmi cennú skúsenosť, z ktorej môžu ťažiť prakticky celý život.
 

Lovenie nápadov do ďalšieho kola Rozbiehátora

Okrem toho, že sme žiakom na praktických príkladoch z našej práce rozbiehačov ukázali, ako sa tvoria životaschopné nápady, ktoré dostanú zelenú od zákazníkov, sme žiakov primäli k tomu, aby začali vymýšľať vlastné nápady.

Po intenzívnom braintormingu v malých skupinkách žiaci vymysleli a odprezentovali dokopy 7 nápadov:

  • Interiérový navigačný systém pre veľké komplexy a budovy
  • BusyNightApp
  • Creative hour – tvorivé stretnutia v kaviarňach či reštauráciách
  • Packeata
  • Babysitting portál
  • Smart jedálniček a nákupníček
  • Nočný dovoz nápojov

Žiaci v zápätí hlasovali o najsympatickejší nápad. Medzi nápady, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach a získali symbolickú sladkú odmenu, patrili:

  • 1. miesto // BusyNightApp
  • 2. miesto // Packeata
  • 3. miesto // Smart jedálniček a nákupníček

V závere podujatia sme namotivovaných a azda aj posmelených žiakov vyzvali k tomu, aby začali generovať ďalšie podnikateľské nápady a niektorý z nich prihlásili aj k nám do Rozbiehátora. Budú na to mať čas do 5. februára 2023:). Biznis fórum si vyslúžilo úžasné hodnotenie – 4.9 z 5 hviezdičiek 🌟🌟🌟🌟🌟.

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju a Rozvojovej agentúre Dobrý kraj za dlhoročnú podporu projektu a za možnosť zorganizovať ďalšie takéto inšpiratívne podujatie. Ďakujeme tiež Gymnáziu Jozefa Gregor Tajovského a všetkým zúčastneným žiakom, ktorým prajeme kopec ďalších tvorivých nápadov!