Aktuálny ročník Rozbehni sa! Academy sme počas jesene 2023 v banskobystrickom kraji odštartovali s novým vzdelávacím procesom. V prvom polroku sme do vzdelávania zapojili 25 stredných škôl z kraja a vyše 600 žiakov.

Novinky v podobe interaktívnych workshopov na školách

V októbri 2023 sme program zahájili na 25 školách v basnkobystrickom kraji. Podnikli sme šnúru workshopov pre viac než 600 žiakov s názvom Rozbiehátor Express. Išlo o poldenné podujatie, na ktorom žiaci so záujmom o podnikanie krok po kroku spoznali proces od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky. Tá ako stredoškoláčka absolvovala Rozbehni sa! inkubátor s nápadom Esencit, prenosnou aromaterapiou. S našou pomocou sa jej podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75€ priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3000 kusov.

Pozitívne dojmy na seba nenechali dlho čakať

S vynovenou Rozbehni sa! Academy náš rozbiehačský tím ako aj zapojení žiaci a ambasádori programu zo škôl spozorovali nesporné prínosy týchto inovácií vzdelávacieho programu. Jedných z nich bol širší dosah a interaktivita. Nakoľko sme upustili od veľkoformátových vzdelávacích podujatí v krajských mestách a zašli priamo do zapojených škôl, dokázali sme zaujať a podchytiť omnoho viac biznis talentov. To sa odrazilo aj na väčšom počte prihlásených nápadov na konzultáciu. Aktuálne ich máme takmer 500, z čoho pätinu sme odkonzultovali.

Ďalším prínosom školení bol zber dát a meranie postojov žiakov k témam podnikavosti. Ešte predtým, než sa žiaci zahryzli do jednotlivých zadaní, dostali za úlohu subjektívne ohodnotiť svoje postoje k podnikaniu a tomu, či by vedeli, ako postupovať, ak by s prácou na nápade mali začať už dnes. Toto sebahodnotenie každý žiak absolvoval ešte raz po skončení vzdelávacieho podujatia. Zo sumárneho grafu za celý kraj je zrejmé, že žiaci svoje postoje k podnikaniu zlepšili a workshop im pomohol s motiváciou vyskúšať si rozbehnúť vlastný nápad. Vedomosti a motivácia žiakov sa v priemere zvýšili o 46%.

Rekapitulácia výsledkov a ďalšie kroky

 • 25 zapojených škôl
 • 600+ žiakov na workshopoch
 • 200+ objavených nápadov

Po odkonzultovaní všetkých nápadov otvoríme brány do inkubačného programu Rozbiehátor, v ktorom si žiaci, autori nápadov, budú môcť otestovať, či by bol o ich produkt alebo službu záujem. Rozbiehátor spustíme v priebehu februára 2024 a bude rozdelený na dva polčasy. V tom prvom žiaci prejdú 5 základnými úlohami, ktorých cieľom je prejsť od nápadu k jeho prvej validácii od zákazníkov. Tento polčas ukončíme mentoringovým dňom, na ktorom nápady prezentujú mentorom svoje výsledky a ponaučenia. Mentori v spolupráci so zástupcami partnerov projektu vyberú, ktorým nápadom udelia 300€ štipendium pre rozvoj nápadu v druhej časti Rozbiehátora.

Tímy, ktoré prejdú do druhej časti Rozbiehátora, vytvoria prototyp nápadu, predajný web a pokúsia sa získať prvé objednávky. Popri tom budú dostávať individuálne konzultácie, podporu a motiváciu pri práci na nápadoch. Svoje skúsenosti a ponaučenia budú tímy spisovať do R! LIVE príbehov.

 

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za pomoc pri podpore rozvoja mladých biznis talentov v kraji. Ďakujeme aj zapojeným školám:

 • SOŠ techniky a služieb,Brezno
 • Gymnázium BS Timravy, Lučenec
 • Evanjelické gymnázium, Tisovec
 • Gymnázium M. Kukučina, Revúca
 • Stredná športová škola, Banská Bystrica
 • Gymnázium Detva
 • SPŠ Mikovíniho, Banská Štiavnica
 • SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica
 • SOŠ hotelová , Banská Bystrica
 • SPŠ Murgaša, Banská Bystrica
 • SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa
 • Obchodná akadémia, Brezno
 • Obchodná akadémia, Lučenec
 • Gymnázium Žiar nad Hronom
 • SOŠ Fiľakovo
 • SOŠ Želovce Želovce
 • SPŠ dopravná, Zvolen
 • Obchodná akadémia Tajovského, Banská Bystrica
 • Gymnáziu Ľ. Štúra, Zvolen
 • Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica
 • Gymnázium Brezno
 • Spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica
 • Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota
 • Spojená škola, Detva
 • Spojená škola, Modrý Kameň