Dňa 10. júna 2021 sa na SOŠ podnikania v Prešove uskutočnil ďalší, už IX. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2021“. Celoškolskú súťaž slávnostne otvoril pán riaditeľ Mgr. Michal Čiernik. Prihovoril sa aj vzácny hosť Mgr. Juraj Kredátus, PhD. z odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja.

Cieľom súťaže Nápad predáva 2021 bolo podporiť nové myšlienky a nápady žiakov SOŠ podnikania. Do súťaže sa zapojilo 16 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy.

V rámci súťaže boli vyhodnotení víťazi rôznych kategórií, ako napríklad najlepší predajca či najlepšia reklama. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj my z Rozbehni sa! Vybrali sme víťaza kategórie Najrealizovateľnejší nápad. Víťazom bol nápad Plastovníky, za ktorým stojí dievčenský tím. Ide o ekologické skleníky z plastových fliaš, ktoré si môžete postaviť sami v rámci teambuildingových aktivít.

Plastovníky získali vstupenku do nášho 90-dňového akceleračného programu Rozbiehátor v hodnote 454 EUR, v ktorom prejdú od nápadu až k tvorbe predajného webu či online kampane a veríme, že aj k prvým zákazníkom. Držíme palce! 🙂

Spolupráca s SOŠ podnikania v Prešove vznikla ako pilotný projekt užšej spolpráce so strednými školami v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý je partnerom Rozbehni sa! Pre študentov SOŠ podnikania sme tiež zorganizovali Biznis fórum, na ktorom im Juraj Kováč, zakladateľ Rozbehni sa!, predstavil praktické tipy, ako nachádzať a vylepšovať podnikateľské nápady. Ponúkol tiež konzultácie už vzniknutým nápadom.