Dňa 24. mája sme sa zišli v priestoroch spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions v Košiciach, kde sme v spolupráci so zástupcami spoločnosti inšpirovali 50 stredoškolákov z košického kraja, diskutovali s nimi a tvorili biznis nápady.

Päťdesiatka inšpirovaných stredoškolákov z košického kraja

Miestnosť sa zaplnila rýchlo a program sme odšartovali predstavením Rozbehni sa! ako aj spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions. Čakal nás nabitý program. Prvou aktivitou bolo predstavenie R! optiky, aktivít a úspechov a hlavne celkovej filozofie Rozbehni sa! Následne prišli na rad round tables, kde žiaci rotovali a diskutovali s päticou zamestnancov spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions. Tí ich zasvätili do svojej profesie, kariérnej cesty a tiež vyspovedali žiakov a ich ambície. Po bohatých diskusiách sme sa pustili do rozvoja podnikavosti žiakov. 5 členné skupinky si prešli cvičeniami, vďaka ktorým po pár minútach vzniklo 8 podnikateľských nápadov. Žiaci svoje nápady medzi sebou prezentovali a hlasovali za najsympatickejší z nich. Popri tom sme vzniknuté nápady konzultovali a žiakov nabádali v pokračovaní práce na nich aj za pomoci nás a nášho inkubačného programu.

Nová spolupráca

Biznis fórum sme podnikli aj v súvislosti s novonadviazaným partnerstvom so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions, ktorá má podporuje rozvoj podnikavosti žiakov a mladých ľudí z regiónu. Zástupcovia spoločnosti budú mať možnosť nápady, ktoré posunieme ďalej, mentorovať a pomáhať im. Už teraz sa tešíme na výsledky!

Ďakujeme zúčastneným školám

SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Gymnázium Alejová 1, Košice