Rozbehni sa! v Banskobystrickom kraji

BBSK podporuje rozvoj podnikavosti na stredných školách a v celom regióne. Od roku 2019 sa nám podarilo rozšíriť ambasádorský program na 47 škôl, naučiť základy testovania nápadov vyše 700 absolventov rozbiehačského kurzu a podporiť 51 podnikateľských nápadov.

47
zapojených škôl
Vytvorili sme sieť ambasádorov na stredných a vysokých školách v kraji, ktorí usilovne inšpirujú študentov k podnikaniu.
726
absolventov kurzu
Vďaka 30-minútovému rýchlokurzu zdarma sme 726 ľudí naučili, ako rozbiehať nápady bez rizika a s minimálnym kapitálom.
51
podporených nápadov
Desiatky nápadov získali štipendium do akceleračného programu a prešli od nápadu k prvým zákazníkom.

VYBRANÉ PODPORENÉ NÁPADY

NOVINKY

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Kraj založil Rozvojovú agentúru, aby svojou činnosťou pomohla naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, a to najmä v najmenej rozvinutých regiónoch. Dobrý kraj pôsobí v troch sekciách – Sekcia stratégie politík, kde pracujú špecialisti na rozvojové priority dopravy, cestovného ruchu, uplatniteľnosti študentov na trhu práce; Sekcia dátových analýz a Sekcia prípravy a implementácie projektov, ktorá sa zameriava na čerpanie finančných zdrojov. Víziou Dobrého kraja je vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas.