V piatok 12. mája sme sa zišli v priestoroch Centra voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici na Festivale podnikavosti, organizovanom pri príležitosti ukončenia ďalšieho ročníka Rozbehni sa! Academy. Podujatia sa zúčastnilo vyše päťdesiat  ľudí. Okrem prezentujúcich a účinkujúcich si do publika prisadli žiaci a pedagógovia z desiatich  škôl z kraja.

Od inšpirácie až po rozbehnutie vlastného nápadu

Festival podnikavosti bol vyvrcholením Rozbehni sa! Academy 2022/2023, programu, ktorý na krajských školách odštartoval v septembri 2022. Pozostával zo série workshopov, absolvovania modulov a konzultácií, vďaka ktorým stovky žiakov vymysleli rôznorodé biznis nápady. Po výdatnej vzdelávacej fáze niektorí z nich nastúpili do akcelerátora s názvom Rozbiehátor, v ktorom prešli od nápadu cez tvorbu biznis modelu, rozsiahlej analýzy konkurencie či zákaznícky prieskum až k tvorbe prvých prototypov a webových stránok.

Do úplného finále sa napokon dostalo šesť nápadov, ktoré pred porotou a zvedavým publikom zabojovali o hodnotné ceny:

 • AIwise // rýchla orientácia v nástrojoch umelej inteligencie (Gymnázium G. J. Tajovského Banská Bystrica)
 • Bábovkovo // netradičné bábovkové formy z porcelánu (tím 30+ rokov)
 • Glowely // štýlové reflexné prvky na oblečenie (tím do 30 rokov)
 • Hradné výpravy // dobrodružné spoznávanie hradov pre rodiny (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
 • Pán ťahákov // brožúra s ťahákmi, ktoré ťa škola nenaučí (Obchodná akadémia Lučenec)
 • UniFest // kariérny festival pre výber vysokej školy (Evanjelické gymnázium Tisovec)

 

Do poroty, ktorá rozhodovala o rozdelení troch cien, zasadli:

 • Mikuláš Pál // podpredseda za oblasť školstva, športovej infraštruktúry a zamestnanosti Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Janka Pálková // riaditeľka Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja Dobrý kraj
 • Milan Vaňo // špecialista na sociálnu ekonomiku v Rozvojovej agentúre Banskobystrického samosprávneho kraja Dobrý kraj
 • Lucia Malová // manažérka rozvoja inovácií v Rozvojovej agentúre Banskobystrického samosprávneho kraja Dobrý kraj
 • Ján Lopušek // startupista

 

Po výborných prezentáciách nemali porotcovia rozhodovanie ľahké. Pri rozdeľovaní cien rozhodovalo najmä kritérium realizovateľnosti a inovatívnosti nápadov. Ocenenia napokon získali:

 • AIwise – 300€
 • Hradné výpravy – 300€
 • UniFest – 300€
 • Cenu sympatie od publika, ovenčenú 100€ poukazom na nákup kníh, si vybojoval nápad Glowely.

 

 

Kariérne stoly s ostrieľanými podnikateľmi z regiónu

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov sa podujatie preklopilo do druhej časti, v ktorej mali účastníci podujatia možnosť vypočuť si inšpiratívne príbehy šiestich úspešných podnikateľov z regiónu. V približne 20-minútových diskusiách prezentovali svojich 5 kľúčových momentov, zážitkov a rozhodnutí, ktoré ich na ceste posunuli míľovými krokmi vpred. Ku kariérnym stolom boli prizvaní:

 • Milan Vaňo – špecialista na sociálnu ekonomiku, BBSK
 • Tomáš Pinka – zakladateľ a riaditeľ platfromy Pretlak.sk
 • Matej Brečka – marketingový špecialista na voľnej nohe
 • Ján Lopušek – startupista a developer
 • Vladimír Hučko – vynálezca a zakladateľ spoločnosti Devonic
 • Miloš Ország – zakladateľ telekomunikačnej spoločnosti Metronet

 

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu talentov z regiónu a tiež všetkým zúčastneným.