Prvé kroky

1. Čo spraviť v prvej fáze keď rozpoznám nový biznis nápad?

2. Ako pristupovať k svojmu novému neotestovanému nápadu?

Ak chcete zistiť správne odpovede, odpovedzte na všetky otázky.