Demoslide

Aby si mohol začať s testovaním nápadu, potrebuješ vytvoriť jednoduchý prezentačný slide. Pomôže ti za jednu minútu predstaviť nápad tvojim zákazníkom a získať od nich tipy na vylepšenie.

Demo slide je A4, ktorá má veľmi dobre premyslenú štruktúru. Prinúti ťa na obmedzenom priestore pomenovať všetko dôležité z pohľadu zákazníka. Strana obsahuje nadpis s podnadpisom, tlačidlo s akčným krokom, vybranú referenciu a popis benefitov v pätičke.

  • Nadpis a podnadpis // Ich úlohou je zaujať pozornosť a vysvetliť hlavný benefit: „Čo má zákazník z tvojho produktu?“ Fungujú spolu a vzájomne sa dopĺňajú. Pri oboch použi slovesá, tie vyjadrujú emóciu a tá predáva. V nadpise „udri klinec po hlavičke“ a predstav hlavnú
    hodnotu, ktorú ponúkaš. V podnadpise vysvetli, ako môže zákazník dosiahnuť to, čo sľubuješ v nadpise. Nadpis s podnadpisom sú dobré vtedy, ak má zákazník po ich prečítaní celkom dobrú predstavu o tom, čo ponúkaš.
  • Akčný krok // Ide zvyčajne o 1 – 3 slová, ktoré budú napísané v rámci „tlačidla“, napríklad „zisti viac“, „získaj kalkuláciu“, „stretnime sa“ alebo „objednaj od 19 €“. Popisujú to, čo chceš, aby zákazník urobil po prvom zhliadnutí tvojej ponuky.
  • Referencia // Sem pridaj referenciu, napríklad od kamaráta, ktorý povedal, že sa mu tvoj nápad páči. Napíš krátko jeho slovami, prečo sa mu páči a akú hodnotu v ňom vidí. Ak nič také nemáš, vyber zaujímavý výrok súvisiaci s tvojím produktom alebo ho sformuluj vlastnými slovami.
  • 3x Benefity // Dopĺňajú nadpis & podnadpis a „po lopate“ vysvetľujú zákazníkovi, ako jednoducho, pomocou tvojho produktu, môže dosiahnuť svoj cieľ alebo vyriešiť svoju potrebu. V podstate kopíruješ texty, ktoré už máš vytvorené v rámci zákazníckych benefitov z R! canvasu. Stručne ich opíšeš, aby si zákazník vedel predstaviť, ako produkt funguje. Stále používaj slovesá, pridávajú šťavu.
  • Ilustračný obrázok // Platí, že jeden obraz je viac ako tisíc slov. Zvoľ obrázok svojho produktu alebo fotku zachytávajúcu zákazníkov zážitok, plynúci z používania tvojho produktu.
STIAHNI SI DEMO SLIDE ŠABLÓNU