Spolu s Referátom pre transfer technológií Technickej univerzity vo Zvolene sme spustili inkubačný program Rozbehni sa! na TUZVO.  

 

Do programu Rozbehni sa! na TUZVO sa mohli prihlásiť jednotlivci alebo tímy, ktoré plánujú založiť inovatívne podnikanie. Prihlasovanie bolo spustené online od 27.04 do 14.05.2021. Spolu sme dostali 15 zaujímavých nápadov, ktoré boli dôkladne posudzované nami a zástupcami z Referátu pre transfer technológií. Autori nápadov, ktorí sa dostali do užšieho výberu, ďalej absolvovali krátke online pohovory, ktorých cieľom bolo priblížiť prihlásené nápady ako aj diskutovať o možnostiach ich rozvoja. Do samotného inkubačného programu Rozbehni sa! na TUZVO sa dostalo 9 najlepších nápadov, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so zameraním univerzity ako je drevospracujúci priemysel, ekológia či lesníctvo.

Prvý Kick off meeting programu Rozbehni sa! na TUZVO, sa konal dňa 24.05.2021 za účasti Juraja Kováča, zakladateľa Rozbehni sa! a zástupcov Referátu pre transfer technológií. Účastníkov programu privítal prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť, prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka. Vo svojom príhovore ocenil snahu všetkých účastníkov a vyjadril podporu všetkým prihláseným. Hlavným cieľom tohto úvodného stretnutia bolo predstaviť účastníkom čo ich čaká v najbližších mesiacoch.

Účastníci za 90 dní expresne validujú svoj nápad. Prejdú online Večernou školou rýchlopodnikania a následným akceleračným programom Rozbiehátor, v rámci ktorých:

  • Dostanú prístup k rozsiahlym video návodom, ako začať od nuly
  • Získajú prehľadný pracovný zošit
  • Budú mať individuálne konzultácie s Jurajom Kováčom, zakladateľom Rozbehni sa!
  • Vytvoria biznis model a prototyp
  • Vyskladajú si predajný web
  • Naučia sa, ako propagovať nápad
  • Navyše si môžu po absolvovaní zasúťažiť o financie a priestory od inkubátora TUZVO