BIZNIS MODEL CANVAS

Inšpiruj sa príkladom vyplneného R! canvasu nižšie. Príklad je pre ilustratívny a vytvorený pre produkt StarteR!, ktorý bol predchodcom R! ťaháku. Stiahni si prázdnu šablónu R! canvasu tu.