Tomáš Bella: „Robte to, čo cítite, že musíte vyskúšať“