Tomáš Bella: “Robte to, čo cítite, že musíte vyskúšať”