Rozbehni sa! objednávka

Fakturačné údaje

Ďalšie informácie

Vaša objednávka

Produkt Cena spolu
Plný kurz  × 1 49.00 €
Medzisúčet 49.00 €
Cena spolu 49.00 €
  • Po objednaní vám vystavíme faktúru. Po jej zaplatení vám pošleme prístupové údaje do kurzu. Ako variabilný symbol použite číslo objednávky resp. faktúry.