Rozbehni sa! objednávka

Fakturačné údaje

Ďalšie informácie

Vaša objednávka

Produkt Cena spolu
Základný kurz  × 1 19.00 €
Medzisúčet 19.00 €
Cena spolu 19.00 €
  • Po objednaní vám vystavíme faktúru. Po jej zaplatení vám pošleme prístupové údaje do kurzu. Ako variabilný symbol použite číslo objednávky resp. faktúry.