V septembri 2021 sme na stredných školách rozbehli vynovený polročný program R! Academy. Ide o praktický doplnok podnikateľského vzdelávania a rozvoja finančnej gramotnosti. Pozrite sa, ako sa nám priebežne darí.

Zaškolili sme 70 ambasádorov

Počas septembra prebehla séria celodňových online školení pre ambasádorov, stredoškolských učiteľov, ktorí na svojich školách jednotlivé aktivity koordinujú a aktívne komunikujú s našim Rozbehni sa! tímom. Učiteľom sme predstavili priebeh a myšlienku programu, ich rolu a tzv. admin zónu, v ktorej môžu prehľadne sledovať progres a plnenie úloh každého žiaka. Už na úvod sme získali množstvo pozítívnej spätnej väzby na logiku a prepracovanie celého programu, čo nás motivovalo pustiť sa do práce!

Rozdali sme 1500 certifikátov a obdržali sme 208 nápadov

Po odštartovaní programu čakali žiakov nasledujúce úlohy:

  • Úvodný prieskum, v rámci ktorého sme sa každého žiaka opýtali na jeho názory a postoje k podnikaniu. Tieto dáta nám po uplynutí polročného programu umožnia zistiť, či a aká zmena nastala vo vnímaní podnikavosti na úrovni jednotlivcov, tried aj všetkých zapojených škôl.
  • Podnikateľská Prípravka, 30-minútový video modul, ktorý žiakom predstaví základnú logiku testovania a rozbiehania biznis nápadov bez zbytočného rizika a s minimálnym štartovacím kapitálom.
  • Modul Vymysli nápad, ktorý dopĺňa Prípravku a učí rozpoznávať inovatívne podnikateľské nápady, ako aj spoznaj K.O. kritériá, ktorým je potrebné sa vyhnúť.
  • Triedny workshop, na ktorom si žiaci prevzali certifikáty o absolvovaní Prípravky a predstavili si navzájom svoje nápady. Následne hlasovali o najsympatickejší nápad. Ten víťazný získal symbolický štartovací kapitál.

Pozrite sa, ako aktuálna edícia R! Academy vyzerá v číslach.

Ďalšie kroky

V nasledujúcich týždňoch žiakov čaká ešte bohatý program:

  • Biznis fórum, kde žiakom s prihlásenými nápadmi odovzdáme plný prístup do Rozbehni sa! video kurzu , ukážeme prípadové štúdie, ako sa rozbiehajú nápady so 100€ vo vrecku a dáme im spätnú väzbu na ich nápady. 
  • Rozbiehátor, do ktorého sa zapoja tie prihlásené tímy a jednotlivci, ktorých nápady prejdú užšou selekciou. V tomto akceleračnom programe si účastníci vytvoria biznis model, prototyp svojho produktu či služby, predajný web a budú tiež o svojej skúsenosti mikroblogovať na R! LIVE.
  • Modul R! LIVE, ktorí budú sledovať všetci žiaci vrátane tých, ktorí sa rozhodli neprihlásiť nápad. Nahliadnu tak do zákulisia rozbiehania nápadov iných rovesníkov a zistia, že podnikať sa dá začať aj popri škole a s minimálnym štartovacím kapitálom. 

 

Fotogaléria z odovzdávania certifikátov

Nejedna škola sa nám pochválila so svojimi úspešnými triednymi workshopmi. Ďakujeme! 🙂