NIKAFIT

Nikola z Trenčína spája svoju lásku pre pohyb so sociálnym podnikaním. Má sen túto ideu rozširovať na celé Slovensko.