Petra Marko

Zakladateľka a CEO spoločnosti NeonHeads.com a 4in1ARTISTS.com, ktorá produkuje art, fashion a entertainment komponenty na eventy po celom svete.
Začínala keď mala 19 rokov, s piatimi ľuďmi a miliónovou dlžobou.
Dnes úspešne manažuje firmy v Bratislave, Mníchove, Prahe, Viedni, Lisabone a HongKongu.
Zakladateľka iniciatívy DreamJobSupport, ktorá podporuje nádejných podnikateľov a umelcov.
Ako ambasádorka podnikateliek Slovenska reprezentuje našu krajinu v EU.