Objednávka konzultácia

Po vyplnení objednávky vás spojíme s vybraným expertom a vzájomne si dohodnete čas, miesto a podmienky konzultácie. Ak si konzultáciu objednávate ako fyzická osoba, do polí organizácia, IČO a DIČ vpíšte „1“.

Chcem konzultovať s (napíšte meno a priezvisko experta)*

Obsah konzultácie (stručne popíšte čo chcete konzultovať)*

Vaše meno a priezvisko (*)

Organizácia

IČO

DIČ

Adresa (*)

Mesto (*)

Krajina (*)

PSČ (*)

Kontaktný email (*)

Kontaktný telefón (*)

Ste klientom Programu pre začínajúcich podnikateľov, ktorý realizuje Slovenská sporiteľňa?