Návody

1. BIZNIS NÁPAD

Prvým StarteR! návodom je Biznis nápad. Naučíš sa ako si nasadiť rozbiehačskú optiku a rozpoznávať nové nápady. Zistíš ako sa inšpirovať existujúcimi nápadmi a ako vytvoriť JUCH nápad. Pochopíš, že tvoj Plán A nebude fungovať a vytvoríš si rozbiehačskú mantru. V neposlednom rade sa naučíš ako vybrať nápad hodný rozbehnutia z viacerých možných.
_IMG_7995

2.BIZNIS MODEL

Druhý StarteR! návod je Biznis model. Naučí ťa ako premyslieť tvoj nápad a dať ho na papier. Zistíš ako definovať hodnotovú ponuku pre zákazníka a odlíšiť sa od konkurenčných riešení. Zodpovieš si kto je tvoj kľúčový zákazník a ako mu predstavíš tvoj nápad v jednej vete. Vytvorený biznis model tvojho nápadu budeš mať prehľadne zaznačený na jednej strane.

_IMG_8007

3. PRIESKUM

Tretím StarteR! návodom je Prieskum. Naučí ťa ako predstaviť tvoj nápad v reči zákazníckym benefitov. Ukáže ti ako odprezentovať tvoj nápad potenciálnym zákazníkom a získať od nich tipy na jeho vylepšenie. Pomôže ti takisto definovať pracovný názov a testovaciu cenu.
_IMG_8016

4. TESTOVANIE

Štvrtým StarteR! návodom je Testovanie. Ukáže ti ako vytvoriť pre tvoj nápad jednoduchý testovací web a získať prvé objednávky. Zistíš ako zrealizovať jednoduchú marketingovú kampaň a osloviť svoju cieľovú skupinu. Proste sa naučíš ako otestovať potenciál tvojho nápadu a ako zistiť či sa s ním oplatí začať.
_IMG_8018

5. SEBAROZVOJ

Piatym StarteR! návodom je Sebarozvoj. Ukáže ti ako popri práci na tvojom nápade pracovať na sebe samom. Pomôže ti definovať tvoju osobnostnú víziu a vytvoriť denný rozvojový návyk. Naučí ťa ako si vytvoriť časopriestor pre realizáciu tvojho nápadu a zistiť v čom si prirodzene dobrý.

_IMG_8022

6. DESATORO

Šiestym StarteR! návodom je Desatoro. Obsahuje 9 ponaučení a dobrých rád od úspešných slovenských podnikateľov. Desiate ponaučenie si môžeš dopísať sám na základe svojej rozbiehačskej skúsenosti.

_IMG_8029