Nadácia Pontis

pontis_logo

Nadácia Pontis je jedna z najväčších grantových nadácií na Slovensku. Motivujeme jednotlivcov a firmy k zodpovednosti nielen za seba a za okolitý svet. Spájame ľudí, firmy, organizácie a krajiny, aby sme na Slovensku, ale i v iných krajinách dosiahli pozitívnu zmenu. Nadácia Pontis prevádzkuje aj darcovský portál dobrakrajina.sk.

www.nadaciapontis.sk

S nadáciou Pontis zdieľame víziu spoločensky prospešného podnikania a pripravujeme spoločné aktivity podpory užitočných biznis nápadov.