Martin Kujan

V rámci spolupráce so spoločnosťou Neulogy poskytujem strategické poradenské služby pre inovatívne firmy, ktoré potrebujú pomoc pri identifikácií, manažovaní a ochrane duševného vlastníctva. Okrem toho sa posledných 5 rokov venujem obchodnému poradenstvu pre start-up firmy vo fáze ich zakladania a prípravy na vstup finančného investora. Problematiku ochrany duševného vlastníctva riešim nielen v kontexte podnikateľských plánov a exit stratégií, ale aj v súvislosti s transferom technológií a poznatkov z akademického prostredia do praxe.

Témy: stratégia ochrany duševného vlastníctva, obchodné poradenstvo v procese hľadania investora, transfer technológií
Konzultácie: osobne v Bratislave, skype

OBJEDNAJ KONZULTÁCIU