Foxir.sk

IMG_2220

Foxir je najprefíkanejší a najúspornejší závlahový systém pre váš trávnik.

Web: foxir.sk
Kontaktná osoba: Patrik Čebo, foxir@foxir.sk
Obdobie podpory: Júl 2014 – November 2014
Služba: konzultácie

Patrikov tím sa zúčastnil súťaže Najlepší Eko nápad, ktorú organizujeme pre ZSE. V jej rámci dostali mikrogrant na zostrojenie prototypu svojho zavlažovacieho systému. Po jeho zostrojení sme im pomáhali vytvoriť hodnotovú ponuku pre oslovenie a získanie prvých zákazníkov. Aktuálne sa už druhá verzia prototypu nachádza v niekoľkých záhradách u testovacích zákazníkov.