Desatoro

Šiestym StarteR! návodom je Desatoro. Obsahuje 9 ponaučení a dobrých rád od úspešných slovenských podnikateľov. Desiate ponaučenie si môžeš dopísať sám na základe svojej rozbiehačskej skúsenosti.

_IMG_8029

ZÍSKAJ STARTER!