Dalibor Jakuš – “Na úspech to treba skúšať a čakať.”