Dalibor Jakuš – „Na úspech to treba skúšať a čakať.“