Biznis model

Druhý StarteR! návod je Biznis model. Naučí ťa ako premyslieť tvoj nápad a dať ho na papier. Zistíš ako definovať hodnotovú ponuku pre zákazníka a odlíšiť sa od konkurenčných riešení. Zodpovieš si kto je tvoj kľúčový zákazník a ako mu predstavíš tvoj nápad v jednej vete. Vytvorený biznis model tvojho nápadu budeš mať prehľadne zaznačený na jednej strane.

_IMG_8007

ZÍSKAJ STARTER!