Biovolt.sk

Robíme vaše bývanie zdravšie elektroinštaláciou eliminujúcou vplyv elektrosmogu.

Web: biovolt.sk
Kontaktná osoba: Martin Polom, biovolt@biovolt.sk
Obdobie podpory: Január 2015 – Apríl 2015
Služba: Rozbiehátor

Martin sa prihlásil do prvého Rozbiehátora s nápadom ekologických elektroinštalácií. Pomocou e-learningu si vyjasnil svoj biznis model a vytvoriť podklady pre testovací web s cieľom získavať kontakty na potenciálnych zákazníkov.

R! e-learning je mojou prvou a pozitívnou skúsenosťou s týmto moderným vzdelávacím procesom. Vďaka nemu sa mi podarilo moje dlho nerealizovane zámery naformulovať ako reálnu a relevantnú ponuku. – Martin Polom, biovolt.sk