Rozbehni sa! v Banskobystrickom kraji

BBSK podporuje rozvoj podnikavosti na stredných školách a v celom regióne. Od roku 2019 sa nám podarilo rozšíriť ambasádorský program na 34 škôl, naučiť základy testovania nápadov vyše 1300 absolventov rozbiehačského kurzu a podporiť 66 podnikateľských nápadov.

35
zapojených škôl
rozvíjame podnikavosť mladých ľudí na školách pomocou vyškolených ambasádorov
1314
absolventov vzdelávania
mladí ľudlia absolvovali biznis workshopy na témy prečo podnikať a ako nájsť nápad
66
podporených nápadov
nápady dostali základnú diagnostiku a dostanú prístup do R! kurzu alebo inkubátora

VYBRANÉ PODPORENÉ NÁPADY

NOVINKY

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Kraj založil Rozvojovú agentúru, aby svojou činnosťou pomohla naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, a to najmä v najmenej rozvinutých regiónoch. Dobrý kraj pôsobí v troch sekciách – Sekcia stratégie politík, kde pracujú špecialisti na rozvojové priority dopravy, cestovného ruchu, uplatniteľnosti študentov na trhu práce; Sekcia dátových analýz a Sekcia prípravy a implementácie projektov, ktorá sa zameriava na čerpanie finančných zdrojov. Víziou Dobrého kraja je vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas.