D1. Hodnotová ponuka

Zadanie:

Ako prvú vec vytvor hodnotovú ponuku svojho nápadu. Mala by stručne vyjadriť čo ponúkaš a prečo by si to zákazník mal kúpiť.

Príklady:

Všetko na vytvorenie hodnotej ponuky už máš – vytvoril si to v rámci lekcií B.2 Čo predávam a C.1 Marketingové texty. Takisto si získal tipy na vylepšenie v rámci prieskumu. Všetko daj dokopy a vytvoríš hodnotovú ponuku.

Pozri sa ako definoval svoju hodnotú ponuku projekt ChemPlay, ktorý ponúka školám doskovú hru na interaktívnu výučbu chémie. V ľavej časti sú popísané benefity a v pravej popis produktu s akčným krokom objednania:

Obrázok2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inšpirovať sa môžeš aj projektom Octago, ktorý ponúka rozvojový program pre mestá, ktorým ponúka vybudovanie ihriska na cvičenie s vlastnou váhou a aktívnej komunity cvičiacich. Svoju hodnotovú ponuku pre zástupcov miest spracovali nasledovne:

 

Obrázok3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ľavej časti sú benefity „prečo“ a zároveň popísaný obsah služby. V pravej časti je zmena – cieľom nie je „predať program“ ale dohodnúť stretnutie.

Dva varianty

Uvedené príklady zobrazujú dve hlavné možnosti ako sformulovať tvoju ponuku. Ak máš produkt s jasnou a pevnou cenou inšpiruj sa príkladom ChemPlay. Cieľom tvojej hodnotej ponuky bude konečná akcia a tou je predaj či objednávka.

Ak naopak ponúkaš niečo šité ma mieru čo je potrebné bližšie špecifikovať, bude ti viac sedieť variant od Octago projektu. Cieľom tvojej hodnotovej ponuky bude prvý krok k predaju – môže to byť stretnutie, zaslanie cenovej ponuky alebo čokoľvek iné relevatné k neskoršiemu predaju.

Akcia:

Teraz ty. Stiahni si vzor a vytvor svoju hodnotovú ponuku. Použi výstupy lekcií B.2 Čo predávam a C.1 Marketingové texty upravené o tipy zo zákazníckeho prieskumu.