Čo je ChemPlay?

Stolová hra pre 2 - 6 hráčov, ktorá zábavne vysvetlí, doplní a precvičí vedomosti z anorganickej chémie.
Viac...

Ako hrať ChemPlay?

Hráči spoznávajú chemické prvky, zbierajú ich a skladajú z nich zlúčeniny. Niektoré políčka vyžadujú splnenie špeciálnych úloh.
Viac...

Ako dlho hra trvá?

Vo vyučovacom procese sa nám počas testovaní na školách osvedčila celá vyučovacia hodina.
Viac...


Prečo si zahrať ChemPlay?

Hraj a uč sa zároveň

Hravou formou sa nauč, pochop
a precvič učivo chémie základných a stredných škôl.

Rozviň svoje schopnosti

Rozviň svoje logické, analytické
aj kreatívne myslenie, schopnosť komunikovať aj pracovať v tíme.

Zlepši svoje výsledky

Chémia, ani učiteľka chémie už nebudú strašiakom.

Získajte ChemPlay SK/CZ

  • Základná sada pre 2-6 hráčov
  • Možnosť rozšírenia pre celú triedu
  • Tipy na zvyšovanie náročnosti hry
  • On-line videonávod
  • Pravidlá hry
Chceš vedieť viac?
  • Ďakujem za peknú prezentáciu chemickej hry, ktorá naozaj hravou a zábavnou formou vťahuje žiakov do poznávania značiek a tajov tvorby zlúčenín. Deti hra zaujala a hodinu určite spestrila a oživila. - RNDr. Košiarová Alena, Gymnázium Metodova 2, Bratislava
  • ChemPlay je výbornou didaktickou pomôckou pre základné školy. Deti sa formou hry učia tvoriť názvy a vzorce zlúčenín a taktiež si utvrdzujú názvy chemických prvkov. Varianty hry je možné využiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny.- Mgr. Harvanová Lenka, Základná škola Beňovského 1, Bratislava
  • Hru ChemPlay hodnotím vysoko pozitívne. Je výborná na precvičenie si názvoslovia anorganických zlúčenín. Ako jej bonus vnímam pohľad na názvoslovie „z druhej strany“, t.j. nie len bezduché pomenovávanie vzorcov
    (a naopak), ale aj využívanie nadobudnutých poznatkov o atómoch, postavení prvkov v PSP a ich vlastností. Hra podporuje analytické, ale aj kombinatorické myslenie žiakov a rozvíja ich pozitívny vzťah k chémii.- Mgr. Michal Malík, SŠ Novohradská v Bratislave – Gymnázium Jura Hronca a ZŠ Košická