Biznis nápad

Prvým StarteR! návodom je Biznis nápad. Naučíš sa ako si nasadiť rozbiehačskú optiku a rozpoznávať nové nápady. Zistíš ako sa inšpirovať existujúcimi nápadmi a ako vytvoriť JUCH nápad. Pochopíš, že tvoj Plán A nebude fungovať a vytvoríš si rozbiehačskú mantru. V neposlednom rade sa naučíš ako vybrať nápad hodný rozbehnutia z viacerých možných.

_IMG_7995

ZÍSKAJ STARTER!